Uslovi Korišćenja


Uslovi Korišćenja

1. Pružalac usluga 

Internet portal ProdajaPasaOnline.com korisnicima usluga - oglašivačima u Republici Srbiji pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu. 

2. Besplatne usluge 

Portal ProdajaPasaOnline.com pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka - oglasa kao u skladu sa definicijama iz člana 2. stav 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije. 

3. Placene usluge 

Portal ProdajaPasaOnline.com pruža plaćene usluge a) promocije besplatno postavljenih komercijalnih poruka - oglasa a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti, b) usluge reklamiranja putem banera. Portal ProdajaPasaOnline.com zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom. 

4. Zaštita informacija registrovanih članova 

Portal ProdajaPasaOnline.com se obavezuje da će sve poverljive informacije o registrovanim korisnicima čuvati samo za svoje potrebe i da neće ni na koji način eksploatisati informacije registrovanih korisnika. 

5. Uslovi registrovanja na sajtu 

Za korišćenje usluga sajta ProdajaPasaOnline.com je besplatna registracija. Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. 

Registrovan korisnik može postavljati komercijalne poruke - oglase u maksimalnoj kolicini od 20. 

Svaki korisnik može imati ISKLJUČIVO jedan nalog.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane Portala ProdajaPasaOnline.com. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon biti objavljeni na Internet stranicama ProdajaPasaOnline.com, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu. Komercijalne poruke - oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa Portala ProdajaPasaOnline.com uz obaveštenje oglašivaču. 

6. Zabranjeno oglašavanje 

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:
- Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
- Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
- Zabranjeno je oglašavanje svega što nema veze sa psima.

7. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja 

- Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane: 

- Zabranjeno je ponavljati i unositi više puta isti ili sličan oglas. 

- Zabranjeno je brisanje pa ponovno postavljanje istog oglasa kako bi se oglas uvek našao u vrhu pretraga. 

- Zabranjeno je ubacivati razne linkove u tekst oglasa. 

- Zabranjeno je postavljati slike koje su obrađene. 

- Zabranjeno je postavljati tekstove koji nisu u vezi sa sadržajem koji se prodaje. 

8. Trgovina između korisnika 

Portal ProdajaPasaOnline.com ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga ProdajaPasaOnline.com je na sopstveni rizik i ProdajaPasaOnline.com, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.